top of page
 • Zdjęcie autoraTwój Truck

Psychotesty do pracy jako kierowca w Polsce - czym są? Jak zrobić psychotest?

Martwisz się, jak pójdzie psychotest do pracy jako kierowca? Boisz się, że nie zdasz egzaminu lub nie jesteś pewny swoich umiejętności? Zacznij od sprawdzenia swojej wiedzy na temat tego, na czym polegają psychotesty.

Co to jest psychotest?

Psychotest jest sposobem psychologicznego testowania pewnych grup zawodowych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zachowań w pewnych obszarach. Niebezpieczne zachowanie to zachowanie, które może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, a tym samym do wypadku. Czy badanie psychotechniczne wykluczy możliwość spowodowania wypadku? Oczywiście, że nie. Nie da się przewidzieć wszystkich czynników, które wystąpią w danej sytuacji. Podczas badania psycholog bada te elementy funkcjonowania osoby, które są diagnostyczne w kontekście psychicznej zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdów.

Test ten przeprowadza się kilka razy w życiu. Z wiekiem w organizmie zachodzą zmiany (anatomiczne, biochemiczne, fizjologiczne), które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i wydajność organizmu.

Ponadto kompetentnie przeprowadzona ocena psychologiczna zawiera elementy edukacji kierowców, tak aby kierowca był świadomy swojej obecnej sprawności i jej znaczenia dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu, własnych możliwości psychofizycznych oraz cech, które mogą wpływać na jego nawyki prowadzenia pojazdu.

Jak można przejść test psychologiczny na prawo jazdy w Polsce?

Test psychologiczny składa się z trzech części: rozmowy z psychologiem, testu logicznego myślenia oraz testu czasu reakcji i koordynacji ręka-oko przy użyciu specjalnego sprzętu.

Wykonanie testu psychologicznego obejmuje następujące etapy:

 • Wypełnienie kwestionariusza na swój temat;

 • Wypełnij kwestionariusz psychologiczny, który składa się z 110 pytań zamkniętych. Kwestionariusz ten będzie zawierał tylko około 10-15 istotnych pytań, a reszta będzie rozpraszać uwagę.

 • Test na koncentrację uwagi: na ścianie pojawi się tabela z liczbami i masz 3 minuty na zapisanie ich w kolejności numerycznej komórek. Zwróć uwagę - ważna jest dokładność, a potem szybkość.

 • Test szybkości reakcji;

 • Test poczucia odległości.

Różnorodność testów psychologicznych dla kierowców w Polsce - mogą się one nieznacznie różnić, ale zasadniczy punkt nie ulega zmianie.

Kto musi robić psychotesty?

Grupa kierowców, którzy muszą przejść odpowiednie psychotesty jest wystarczająco szeroka. Zależy to od rodzaju pojazdu, którym dana osoba będzie się poruszać.

Rozdział 13 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. reguluje, kto dokładnie musi poddać się badaniu psychologicznemu dla kierowców. Zgodnie z tym rozdziałem, osoby, które muszą poddać się badaniu psychologicznemu to:

 • osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

 • osoby ubiegające się o przedłużenie okresu ważności prawa jazdy powyższych kategorii lub o pozwolenie na prowadzenie tramwaju

 • osoby ubiegające się o przedłużenie okresu ważności prawa jazdy po utracie kategorii prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T

 • kierowców motorowerów, tramwajów lub pojazdów silnikowych, jeżeli

 • Byli odpowiedzialni za wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała, zgodnie z art: 156 i 157 kodeksu karnego,

 • prowadzili samochód pod wpływem alkoholu,

 • przekroczył 24 punkty karne, popełnił co najmniej dwa wykroczenia podczas okresu próbnego;

 • posiadaczy prawa jazdy lub pozwolenia na tramwaj, jeśli po przeprowadzeniu oceny psychologicznej istnieje podejrzenie, że mają oni poważną niezdolność do kierowania pojazdami

 • osoby ubiegające się o licencję na prowadzenie pojazdów transportu gotówki lub pojazdów ratowniczych, lub pragnące odnowić swoją licencję

 • kursantów i instruktorów nauki jazdy;

 • stażystów na kierowców egzaminatorów i egzaminatorów;

 • osoby ubiegające się o prawo jazdy lub uczniowie szkół średnich, którzy przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E

 • kandydatów na kierowców lub uczestników kursów kwalifikacji zawodowych przygotowujących do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Kierowcy pojazdów ciężarowych posiadający prawo jazdy kategorii C, D i E muszą przejść badania psychologiczne zgodnie z art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z tym artykułem, badania psychologiczne muszą być przeprowadzane

 • co 5 lat, aż do ukończenia przez kierowcę 60 roku życia,

 • co 30 miesięcy dla kierowców w wieku powyżej 60 lat.

Pierwszy z tych egzaminów musi zostać przeprowadzony przed datą wydania świadectwa kwalifikacji zawodowych. Każdy kolejny test musi być przeprowadzony w okresie odpowiadającym ukończeniu szkolenia okresowego, po którym wydawany jest nowy certyfikat kompetencji zawodowych.

Gdzie w Polsce można wykonać psychotest dla kierowcy i ile on kosztuje?

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionych psychologów. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, mogą być one wykonywane w placówce prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Mogą być one również prowadzone w jednostce sektora finansów publicznych, jednostce organizacyjnej lub jednostce ochrony zdrowia nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Koszt badań psychologicznych dla kierowców zawodowych jest regulowany ustawowo, dlatego badania psychologiczne dla osób pracujących jako kierowcy zawsze kosztują 150 zł. Jedynie badania psychologiczne dla osób kierujących pojazdami służbowymi lub dla kierowców skierowanych na badania przez starostę mogą mieć różne ceny w zależności od firmy przeprowadzającej badania.

Pamiętaj: nie bój się, że coś Ci się nie uda. Psychotest nie określa przyszłych losów kierowcy, a jedynie jego zdolność i gotowość do radzenia sobie w sytuacjach, które mogą okazać się stresujące. Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować, a my Ci doradzimy.

174 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page