top of page

Zadania i cele firmy "TwójTruck"

Każda firma dążąca do rozwoju i wzrostu zawsze będzie musiała pozyskać dodatkowe zasoby ludzkie, nowoczesne firmy muszą utrzymywać liczną kadrę, wąskie grono specjalistów w swojej dziedzinie, a wykwalifikowana kadra nie jest przy tym tania.

Proponujemy Państwu inne skuteczne rozwiązanie. Nie jesteśmy jednowymiarowi i nie bierzemy wszystkiego pod rząd. "TwójTruck" - profesjonaliści w swojej niszy, znają sektor przewozów towarowych od podszewki, to właśnie świadczy o jakości naszych usług. Efektem naszej pracy jest zwiększenie rentowności Twojego biznesu.

"TwójTruck" to nie jest zbiorowisko białych kołnierzyków, którzy rysują skomplikowane wielobarwne wykresy, to są zwykli ludzie, którzy mają kwalifikacje do wykonywania swojej pracy.

Kwestie finansowe Twojej firmy. Obejmuje to porady dotyczące sposobów zarządzania wydatkami, doradztwo i znalezienie najlepszych produktów na rynku w zakresie ubezpieczeń, kwestii podatkowych i codziennych wydatków finansowych. Poszukiwanie rozwiązań związanych z obniżeniem podstawy opodatkowania.

Zadania z zakresu księgowości, porządkowania ksiąg rachunkowych, pierwotnego przetwarzania, systematyzowania i dalszego przekazywania dokumentów rachunkowych do księgowego lub biura rachunkowego.

 

Praca z zasobami ludzkimi jest istotnym elementem każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza firm transportowych, a w szczególności kierowców, ponieważ często jest to ponad 2/3 całego personelu firmy. Proces ten ma charakter ciągły, ponieważ rotacja pracowników (kierowców) jest bardzo wysoka. Uzyskiwanie zezwoleń od urzędów migracyjnych na zatrudnianie cudzoziemców. W razie potrzeby organizacja szkoleń lub doskonalenie umiejętności zawodowych. Kontrola zgodności dokumentacji z wszystkimi wymogami UE, co pozwoli uniknąć kar i audytów przedsiębiorstwa.

bottom of page