top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w krajach europejskich w 2022 r.

Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w krajach europejskich w 2022 roku stały się ostatnio gorącym tematem do dyskusji, szczególnie dla polskich przewoźników. Od lutego 2022 r. w Unii Europejskiej wchodzi w życie szereg zmian zapowiedzianych w Pakiecie Mobilności. Dotyczą one międzynarodowych przewozów towarowych. Czego one dotyczą i jak wpłyną na polskie firmy transportowe i polskich kierowców? Przedstawiamy Państwu najważniejsze z nich.

Kluczowe zmiany w sektorze transportu - od 2 lutego 2022 r.

Na co będą miały wpływ te zmiany? Do najważniejszych z nich należą:

  • Obowiązek zgłaszania informacji o wolnych miejscach pracy dla kierowców w specjalnym interfejsie dla przewoźników podłączonych do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI - wejście w życie 2 lutego 2022 r;

  • Zmiany w strukturze wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, polegające na tym, że kierowcy muszą otrzymywać pełną płacę minimalną właściwą dla kraju, w którym wykonują usługę; wyłączone będą przewozy tranzytowe oraz przewozy dwustronne z i do Polski - przepisy te wejdą w życie 2 lutego 2022 r;

  • obowiązek rejestrowania przekroczeń granicy na tachografie cyfrowym - wejdzie w życie 2 lutego 2022 r;

  • obowiązek oddawania pojazdu do bazy co 8 tygodni - wejdzie w życie 2 lutego 2022 r.

  • obowiązek posiadania 4-dniowego (od zakończenia ostatniego rejsu morskiego na krótkich odcinkach) okresu ochłodzenia pomiędzy rejsami morskimi na krótkich odcinkach w danym kraju - obowiązuje od 2 lutego 2022 r.).

Najważniejsze zmiany w branży transportowej - od maja i lipca 2022 r.

Kolejna z wymienionych zmian wejdzie w życie 20 maja 2022 roku. Nowe przepisy zobowiążą przewoźników wykonujących transport drogowy towarów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t i nieprzekraczającej 3,5 t do uzyskania zawodu przewoźnika drogowego w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy. Ten rodzaj transportu będzie wymagał od przewoźnika posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego oraz licencji.

Ponadto należy zauważyć, że w tym roku wchodzą w życie przepisy UE wprowadzające dodatkowe wyposażenie dla pojazdów ciężarowych. Od 6 lipca tego roku czujniki temperatury i ciśnienia w oponach będą obowiązkowo montowane w nowych homologowanych samochodach ciężarowych, przyczepach i naczepach. Po dwóch latach obowiązek ten zostanie rozszerzony na wszystkie nowo wyprodukowane pojazdy ciężarowe o dużej ładowności.

Według Komisji Europejskiej nowy sprzęt powinien poprawić bezpieczeństwo na drogach i zmniejszyć koszty ponoszone przez samych przewoźników. Jazda na niedopompowanych kołach wiąże się z szybszym zużywaniem bieżnika i większym zużyciem paliwa.

Niemiecki MiLog

Do innych istotnych zmian niewątpliwie należy zaliczyć wzrost płacy minimalnej dla kierowców w Niemczech. MiLog, czyli niemiecka Mindestlohngesetz o płacy minimalnej, obowiązująca od początku 2015 roku, nakłada na właścicieli firm transportowych obowiązek deklarowania kierowców delegowanych do Niemiec i rozliczania ich według niemieckich stawek. Zastosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej wynika w szczególności z dyrektywy 96/71/WE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna wynosi 9,82 euro za godzinę, a od lipca wzrośnie do 10,45 euro. Oznacza to, że kierowcy, w tym polscy, wykonujący przewozy (kabotaż, transport międzynarodowy z rozładunkiem lub załadunkiem w Niemczech i załadunkiem lub częściowym rozładunkiem w tym kraju) na terenie Niemiec będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie zgodnie z przepisami MiLoG.

Hiszpański system telematyczny

Przed każdym transportem międzynarodowym lub kabotażem z miejsca pochodzenia lub przeznaczenia do Hiszpanii, operacja będzie musiała być zgłoszona poprzez system telematyczny. Ponadto przewoźnik będzie musiał dostosować wynagrodzenie kierowcy do hiszpańskiej płacy minimalnej. Ponadto, załadunek i rozładunek przez kierowcę jest w Hiszpanii zabroniony. Wyjątkiem będą niektóre rodzaje transportu, takie jak przeprowadzki, transport cystern i samochodów, dostawy paczek).

Belgijskie zakazy dotyczące urządzeń przenośnych

W Belgii w marcu zmienią się przepisy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy. Używanie telefonu komórkowego jako GPS lub odtwarzacza muzyki będzie możliwe, jeśli urządzenie będzie znajdowało się w uchwycie na desce rozdzielczej. W przeciwnym razie kierowcy zostaną ukarani grzywną w wysokości do 174 euro.

Zielone strefy w Holandii

Tylko ciężarówki spełniające normę Euro 6 i samochody elektryczne będą mogły jeździć w ekostrefach 14 holenderskich miast. Te miasta to: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Haga, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht i Haarlem. Nowe przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Przewoźnicy, których pojazdy nie spełniają odpowiednich norm emisji, będą mogli ubiegać się o jednodniowe zezwolenie na jazdę w strefie ochrony środowiska. Operatorzy będą mogli to zrobić maksymalnie dwanaście razy w roku, dla każdego numeru rejestracyjnego, w danej gminie.

39 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page