top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Ładunek ADR - co to jest towar niebezpieczny, klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

Bardzo często zdarza się, że przewoźnicy i firmy transportowe decydują się na rozpoczęcie przewozu towarów niebezpiecznych. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Oprócz specjalnego wyposażenia należy również zapoznać się z przepisami i klasyfikacją towarów niebezpiecznych. Poniżej opisujemy, co oznacza pojęcie ładunku ADR, jakie są jego rodzaje oraz na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem przewozu tego typu towarów.

Co to jest ADR?

Towary niebezpieczne to towary, które wymagają specjalnych warunków obsługi i transportu. ADR to skrót od Accord Dangerous Goods Route, czyli Europejskiej Umowy o Międzynarodowym Przewozie Towarów. Producent lub wytwórca towarów niebezpiecznych jest zobowiązany do wystawienia dokumentu bezpieczeństwa, który musi wskazywać klasę towaru niebezpiecznego. Podczas transportu towarów niebezpiecznych pojazd musi posiadać specjalne certyfikowane wyposażenie. Kierowca pojazdu musi posiadać określone kwalifikacje i umiejętności do pracy z tego typu towarami, a także musi być w pełni przeszkolony, co robić w razie wypadku, aby uniknąć szkód w środowisku.

Jakie są przepisy dotyczące międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych?

Tylko organizacje posiadające odpowiednią licencję transportową są upoważnione do transportu towarów niebezpiecznych. Kontrola techniczna pojazdu pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi przewozu jest obowiązkowa. Towary niebezpieczne muszą być oznaczone na karoserii pojazdu, ostrzeżeniem "Niebezpieczne", "Trucizna", "Chemikalia" itp.

Jakie dokumenty są wymagane do przewozu towarów niebezpiecznych?

Umowa przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązkowa. Nadawca przesyłki musi przygotować kartę awaryjną i podać wszystkie parametry i klasyfikacje towarów niebezpiecznych. Opakowanie ładunku musi być nienaruszone, zaplombowane i rozplombowane. Dla pojazdu musi być również dostępny Paszport Towarów Niebezpiecznych.

Jakie są klasy towarów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne są podzielone na różne klasy:

  • Gazy w różnych stanach skupienia (skroplone, rozpuszczone, sprężone);

  • Składy radioaktywne;

  • Substancje wybuchowe;

  • Ciecze i związki żrące i korozyjne;

  • Kompozycje łatwopalne;

  • Stałe materiały wybuchowe i kompozycje podatne na samozapłon;

  • Substancje trujące;

  • Środki utleniające i nadtlenki organiczne.

Jak uzyskać zezwolenie na transport towarów niebezpiecznych?

Uzyskanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych wymaga pewnych dokumentów. Jeśli potrzebujesz porady, jak uzyskać pozwolenie na transport towarów niebezpiecznych, napisz lub zadzwoń do nas.


100 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page