top of page
 • Zdjęcie autoraTwój Truck

Jakie rodzaje licencji są potrzebne do prowadzenia działalności transportowej w Polsce?

Kierowca podczas wykonywania przewozów musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane z działalnością transportową firmy. Dotyczy to również licencji. Jakie rodzaje licencji są dostępne i której potrzebujesz? W tym artykule przedstawimy Wam listę aktualnych licencji.

Licencja na spedycję

Aby prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego związaną z pośrednictwem w przewozie rzeczy (spedycja), konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji.

Licencja jest udzielana na okres co najmniej od 2 do 50 lat, w zależności od okresu określonego przez wnioskodawcę.

Dokumenty wymagane do uzyskania licencji:

 • wniosek o wydanie licencji na pośrednictwo w krajowym transporcie drogowym rzeczy,

 • wniosek osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym o pełnienie funkcji zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie,

 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby kierującej pojazdem,

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących wartości firmy,

 • dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

 • dowód wpłaty,

 • ewentualne pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Krajowa licencja transportowa

Licencja na transport lądowy to nic innego jak dokument w postaci zezwolenia na przewóz osób, jak również produktów na terenie kraju. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach osobom korzystającym z usług firm transportowych, jak i innym użytkownikom dróg.

Dokument ten wydawany jest na okres od 2 do 15 lat.

Licencja na krajowy transport towarów kosztuje:

 • 800 ZŁ. - o licencję na okres od 2 do 15 lat,

 • 900 ZŁ. - za licencję od 15 do 30 lat,

 • 1000 zł za licencję na okres od 30 do 50 lat.

Gdy chcemy uzyskać zezwolenie na przewóz osób, cena każdej opcji wynosi mniej o 100 zł.

Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji:

Krajowa licencja na transport drogowy rzeczy lub osób wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego należy dołączyć:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby kierującej pojazdem w firmie,

 • zaświadczenie z rejestru skazanych potwierdzające nieprzydatność osób

 • dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków finansowych (przedsiębiorca musi posiadać sytuację finansową pozwalającą na przyjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przy posiadanych środkach finansowych, nieruchomościach lub ostatnim bilansie rocznym firmy w odpowiedniej wysokości - 9 000 euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego, 5 000 euro na każdy kolejny pojazd), a także 50 000 euro na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,

 • wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów - także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Licencja na transport międzynarodowy

Licencja ta stanowi upoważnienie do wykonywania przewozów na poziomie międzynarodowym. W celu uzyskania licencji na przewozy międzynarodowe występujemy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wniosek należy złożyć osobiście lub elektronicznie. W tym drugim przypadku wymagany jest jednak bezpieczny podpis cyfrowy.

Jakie dokumenty muszę zgromadzić, aby ubiegać się o licencję transportową?

 • zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS,

 • zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • dowód niezbędnej zdolności finansowej,

 • kopie dokumentów pojazdów objętych licencją transportową,

 • zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,

 • dowód opłaty za wydanie licencji.

Starając się o licencję na transport międzynarodowy, musimy liczyć się z wyższymi kosztami:

 • 4.000 zł za licencję + 440 zł za wydanie licencji na okres do 5 lat,

 • 8.000 zł za licencję + 880 zł za wydanie licencji na okres do 10 lat.

Starając się o licencję międzynarodową, musimy również uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które kosztuje 1000 zł.

Do kosztów licencji na transport zarówno krajowy, jak i międzynarodowy musimy doliczyć koszt za zgłoszoną liczbę pojazdów. Za każdy zgłoszony pojazd pobierana jest opłata w wysokości 10% opłaty licencyjnej.

122 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page