top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Jaki kod PKD wybrać dla usług transportowych?

Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Można ją zdefiniować jako podział i zgrupowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty działające na rynku. Jak ustalić numer PKD dla swojej działalności? Dlaczego jest to takie ważne? Odpowiadamy na to pytanie w naszym artykule.

Cel PKD, czyli po co klasyfikować działalność gospodarczą?

Klasyfikacja PKD jest szczególnie ważna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy spotykają się z klasyfikacją działalności gospodarczej już przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, czyli przy zakładaniu firmy. Ponadto, jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jego działalność rozszerza się lub zmniejsza, należy to odnotować poprzez aktualizację CEIDG.

Klasyfikacja PKD - struktura

Struktura PKD oparta jest na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej NACE Rev.2.

PKD 2007 składa się z pięciu poziomów:

  • SEKCJA - oznaczona symbolem jednoliterowym. Dzieli on ogół społeczności na 21 grup działań, które składają się z działań powiązanych ze sobą pod względem tradycyjnie ustalonego, wspólnego podziału pracy;

  • DZIAŁ - oznaczana dwucyfrowym kodem numerycznym. Dzieli zbiorowość ogólną na 88 grupowań działalności, które składają się z działalności według cech mających znaczenie zarówno dla określenia stopnia podobieństwa, jak i dla rozpatrywania powiązań występujących w gospodarce narodowej.

  • GRUPA - oznaczane trzycyfrowym kodem numerycznym. Obejmuje on 272 grupy działalności, które można rozróżnić ze względu na proces produkcyjny, cel produkcji lub charakter usług, lub charakter odbiorcy tych usług.

  • KLASA - oznaczana jest czterocyfrowym kodem liczbowym i obejmuje 615 grup rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim ze względu na specjalizację procesu produkcyjnego lub działalności usługowej.

  • PODKLASA - oznaczany pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupy. Został on wprowadzony w celu wyeksponowania działań charakterystycznych dla polskiej gospodarki i podlegających obserwacji statystycznej. Jeśli nie ma podziału na poziomie krajowym w stosunku do poziomu międzynarodowego (class=subclass), taka podklasa jest oznaczona literą Z.

Działalność podstawowa

Jeżeli podstawowym przedmiotem działalności Państwa firmy jest świadczenie usług transportowych, jako podstawowy rodzaj działalności należy wybrać kod PKD z sekcji H.

Jednym z najczęściej wybieranych kodów PKD w branży transportowej jest 49.41.Z Transport drogowy towarów, ze względu na fakt, że podklasa ta obejmuje transport drogowy towarów (w tym m.in. towarów ciężkich, masowych i dłużyc).

Przedsiębiorcy zajmujący się transportem pasażerskim najczęściej wybierają kod 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (włączając, ale nie ograniczając, transport krajoznawczy i turystyczny, transport autobusowy szkolny i usługowy) lub 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (włączając, ale nie ograniczając, transport pasażerski miejski lub podmiejski).

Jak ustalić numer PKD?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą lub prowadzi ją już od jakiegoś czasu, ma obowiązek ustalenia numeru PKD. Jest to sposób na określenie czym zajmuje się dany przedsiębiorca - dlatego jest tak ważny.

Jeśli ustalenie numeru PKD jest dla przedsiębiorcy zbyt skomplikowane, może on skorzystać z wyszukiwarki PKD na stronie Serwisu Informacji Gospodarczej. Dzięki niemu można prawidłowo zakwalifikować świadczone usługi lub sprzedawane towary.

Jeśli wyszukiwarka nie pomoże, przedsiębiorca może złożyć wniosek o nadanie numeru PKD w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek można przesłać pocztą, e-mailem lub faksem. Do wniosku musi być dołączony szczegółowy opis wykonywanej działalności. Musi być również podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw - nawet do 60 dni.

Aktualizacja PKD

W przypadku zmiany zakresu działalności należy dokonać aktualizacji kodów PKD w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Zmiana kodów PKD w CEIDG jest bezpłatna. Jeżeli jest to Twój jedyny wniosek rozpatrywany w tym momencie, to zmiana w ewidencji powinna pojawić się już następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku do CEIDG.

W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS można wpisać tylko te kody, które odpowiadają przedmiotowi działalności określonemu w umowie spółki. Kod PKD może być wpisany do KRS, jeżeli umowa spółki przewiduje już ten rodzaj działalności. Zmiana umowy spółki nie jest wymagana, jeżeli spółka zamierza prowadzić działalność w ramach grupy klasyfikacyjnej już wpisanej do rejestru KRS. W przeciwnym razie należy uprzednio zaktualizować umowę spółki. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę koszty administracyjne.

559 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page