top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Zaktualizowano: 13 paź 2021

Aby rozpocząć działalność w branży transportowej, konieczne jest posiadanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy dowiedzieć się, czym jest ten dokument i jak go uzyskać.

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który nie tylko potwierdza posiadane kwalifikacje, ale także wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Posiadanie tego certyfikatu jest jednym z najważniejszych warunków uzyskania licencji na prowadzenie firmy transportowej.

Warto jednak zaznaczyć, że to nie kierowca jest zobowiązany do posiadania certyfikatu, a jedynie przewoźnik, czyli osoba prowadząca firmę. Zaświadczenie to muszą posiadać również pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków podejmują decyzje związane z funkcjonowaniem firmy transportowej, czyli osoby, które zawierają umowy na organizację transportu lub zakup środków trwałych, a także osoby, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu kierowców lub innych pracowników.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym istnieje również szereg osób, które są zwolnione z obowiązku posiadania tego zaświadczenia:

  • kierowców, którzy przewożą nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą - w przypadku pojazdów niezarobkowych;

  • właścicieli pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przeznaczonych do drogowego przewozu rzeczy;

  • kierowców świadczących usługi transportu sanitarnego i pogotowia ratunkowego.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego należy zdać egzamin państwowy.

Certyfikat ten wydawany jest przez jedną uprawnioną jednostkę - Instytut Transportu Drogowego w Warszawie. Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do egzaminu muszą zdać dwie części - teoretyczną i praktyczną. Jeśli chcesz zdać egzamin z pozytywną oceną, warto zapisać się na kurs przygotowawczy, który pomoże Ci zdobyć niezbędną wiedzę w bardziej efektywny i szybszy sposób.

Test podzielony jest na dwie części:

Pierwsza część, część teoretyczna, zawiera 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema opcjami odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt,

Druga część zadania zawiera zadanie składające się z dwóch pytań - praktycznych przykładów do rozwiązania. Warto zauważyć, że jedno z pytań zawsze dotyczy wiedzy na temat godzin pracy kierowców. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, możesz otrzymać od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma współczynnik ważności 4 - za tę część egzaminu można uzyskać maksymalnie 64 punkty.

Aby zdać egzamin, należy uiścić następujące opłaty

  • 500 zł za egzamin;

  • 300 zł za certyfikat.

Środki należy przekazać na rachunek bankowy wskazany na stronie this.waw.pl.

Każda część egzaminu trwa 2 godziny. Aby pomyślnie zaliczyć test i egzamin, każda część musi osiągnąć co najmniej 50%. Aby jednak zdać egzamin z wynikiem pozytywnym, należy uzyskać co najmniej 60% wszystkich punktów z obu części egzaminu. Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz od ITS pocztą certyfikat w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

49 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page