top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Dlaczego warto korzystać z prywatnego ubezpieczenia?


страховка

Rynek ubezpieczeń prywatnych w coraz większym stopniu reaguje na niewystarczający system ubezpieczeń publicznych i opieki zdrowotnej, który nie odpowiada potrzebom pacjentów. Jak podaje TNS Polska, nawet ¾ Polaków jest przekonanych, że ich przyszła emerytura, którą otrzymają z ZUS, nie wystarczy na pokrycie kosztów życia. Jednocześnie rośnie popularność ubezpieczeń prywatnych, ponieważ na wizytę u specjalisty w publicznej służbie zdrowia trzeba czekać miesiącami, a czasem dłużej. Dlatego prywatne ubezpieczenie staje się naturalnym wyborem i koniecznością. W 2019 r. prywatną polisę miało już ponad 3 mln Polaków (o 400 tys. więcej niż w roku poprzednim). Dzisiejsze polisy nie tylko otwierają drzwi do specjalistów i zapewniają szybki dostęp do prywatnych placówek opieki zdrowotnej, ale także pozwalają zaoszczędzić pieniądze.


Co to jest ubezpieczenie prywatne?


W ostatnich latach oferta ubezpieczeń prywatnych uległa znacznym zmianom, odpowiadając bardziej precyzyjnie na potrzeby klientów. Polisa może być obecnie produktem wielofunkcyjnym, który jednocześnie chroni życie i zdrowie, ale również działając jako swego rodzaju program emerytalny. W dobie niepewnych zasobów finansowych na starość, wszechstronność decyduje o atrakcyjności ubezpieczeń prywatnych.


Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie prywatne?


Na ubezpieczenie warto przeznaczyć środki z domowego budżetu. Polisa może być zabezpieczeniem finansowym zarówno dla ubezpieczonego, jak i całej rodziny, może chronić życie, zdrowie, zapewnić wypłatę po wypadkach, a także pomóc nam oszczędzać lub zapewnić dodatkowe środki na emeryturę. Na przykład, jeśli ubezpieczony ulega wypadkowi, w wyniku którego nie jest w stanie pracować lub żyć samodzielnie, ubezpieczenie zapewnia fundusze, które mogą służyć jako bufor bezpieczeństwa finansowego w takich czasach. Istnieją również strategie, które zapewniają funkcję oszczędnościową. Co to oznacza. Płacąc regularnie składki ubezpieczeniowe, gromadzimy oszczędności, a jednocześnie jesteśmy chronieni w wybranym zakresie. Długoterminowy charakter ubezpieczeń pozwala nam na zgromadzenie znacznego kapitału w postaci regularnych oszczędności, które zostaną wypłacone na koniec okresu, na jaki zostało wykupione ubezpieczenie.


Ubezpieczenia, z którymi można zaoszczędzić pieniądze


Ubezpieczenia na życie lub renty służą zarówno jako ochrona ubezpieczeniowa, jak i pozwalają gromadzić oszczędności, które zapewnią np. dodatkową emeryturę. Płacąc składki przez cały okres aktywności zawodowej, oba rodzaje ubezpieczeń zapewnią nam wypłatę gotówki, przy czym ubezpieczenie na życie jest jednorazowe, a renta dożywotnia jest miesięczną wypłatą przez całe życie.


Jak długo muszę posiadać ubezpieczenie i czy mogę się wycofać wcześniej?


W przypadku ubezpieczeń na życie i rent zalecana jest cierpliwość i konsekwencja w opłacaniu składek. Ubezpieczenie powinno chronić ubezpieczonego przez długi czas. W tym przypadku optymalnym okresem, w którym umowa powinna być utrzymana, jest 20 lat. Dwie dekady pozwalają nam zgromadzić wystarczający kapitał, zapewniając jednocześnie ochronę ubezpieczeniową od pierwszego dnia trwania umowy. W obu przypadkach możemy wycofać się wcześniej, ale im dłuższy okres trwania umowy, tym więcej kwot jest gromadzonych, co z kolei przekłada się na wyższe zyski. Dodatkowo, klient jest chroniony przez ubezpieczenie. Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie rentowe to 2 do 1 - to zarówno ochrona, jak i oszczędność.


Czy istnieje ryzyko?


Firma ubezpieczeniowa inwestuje w aktywa w celu pokrycia zobowiązań umownych. Są to inwestycje w dłużne papiery wartościowe o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym. To właśnie zysk z inwestycji w aktywa służy pokryciu tych zobowiązań i wpływa na wysokość wypłacanego udziału w zyskach. Czynnik ryzyka w przypadku ubezpieczeń prywatnych jest niski, o ile produkt funkcjonuje od co najmniej 20 lat. Jeśli jednak chcemy szybciej spieniężyć inwestycję, ryzyko może wzrosnąć, co spowoduje mniejsze zyski lub ich brak.


Jakich korzyści finansowych mogę się spodziewać?


Zakładając, że okres ubezpieczenia trwa 20 lat, możemy być spokojni o opłacalność inwestycji, nawet przy założeniu, że scenariusz rynkowy jest skrajny. Inwestując 4 000 zł rocznie w ubezpieczenie, symulacje oparte na dotychczasowych inwestycjach pokazują, że nawet w ekstremalnych warunkach średni zwrot w każdym roku mógłby wynieść 0,74%, natomiast korzystny scenariusz mógłby przynieść 1,80% rocznie. Oznacza to, że zainwestowana kwota 80000 PLN przyniesie zysk w wysokości 16981,25 PLN.


Są to oczywiście symulacje wyceny oparte na danych o przeszłych inwestycjach i zmieniającej się wartości tych inwestycji. Oznacza to, że nie są one dokładnym wskaźnikiem, ale wskazują trend, który daje wskazówkę, jak duży zysk możemy osiągnąć.


Jakie są korzyści z ubezpieczenia?


Kupując polisę, warto zapewnić sobie zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość oszczędzania na przyszłość, np. na dodatkową emeryturę. Ubezpieczenie z funkcją kapitałową powstało jako odpowiedź na niezadowalający system emerytalny i niepewność co do wysokości przyszłej emerytury. Klient, który regularnie opłaca składki w ramach umowy długoterminowej, może liczyć na swoją prywatną emeryturę, czyli dodatkowe środki, niezależnie od emerytury otrzymywanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Ubezpieczenie działa również jako parasol ochronny dla ubezpieczonych i ich rodzin. Otrzymają oni środki finansowe w różnych przypadkach - w zależności od wybranego przy zawieraniu umowy szerokiego zakresu ubezpieczenia, np. gdy ubezpieczony w wyniku wypadku lub choroby nie może pracować lub prowadzić samodzielnej egzystencji, po chorobie, wypadku lub pobycie w szpitalu.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page