top of page

 

Jak uzyskać licencję przewoźnika?

Aby uzyskać licencję przewoźnika, postępuj zgodnie z instrukcjami, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Możesz również skontaktować się z nami w celu uzyskania porady, jeśli nagle pojawią się jakiekolwiek pytania. Chętnie pomożemy w uzyskaniu licencji przewoźnika.

 

Metody aplikacji:

• podczas osobistej wizyty w biurze GITD;

• pocztą;

• elektroniczne.

 

UWAGA!

• O licencję można ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną.

• Zezwolenie na wykonywanie działalności przewoźnika w transporcie drogowym może być złożone wyłącznie w formie papierowej.

 

Co musisz wiedzieć i kto może korzystać z usługi?

Licencja międzynarodowa to decyzja administracyjna wydana przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.


Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego jest decyzją administracyjną, która zezwala przedsiębiorcy spełniającemu warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 na wykonywanie zawodu przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym.

Aby uzyskać licencję na międzynarodowy przewóz drogowy towarów, musisz posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności jako przewoźnik drogowy. Wniosek o takie zezwolenie można złożyć u burmistrza lub prezydenta miasta, w którym się mieszka (lub prowadzi działalność gospodarczą) lub w głównym inspektoracie transportu drogowego.

Jeśli posiadasz już zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, złóż do GITD wniosek tylko o licencję na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Ponadto każdy pojazd używany do międzynarodowego transportu towarów musi być zarejestrowany w celu uzyskania licencji.
 

Kiedy możesz to zrobić?

 

W każdej chwili.

 

Gdzie możesz to zrobić?

 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 

Co robić krok po kroku?

 

1. Złóż wniosek o licencję i zezwolenie na prowadzenie działalności jako międzynarodowy przewoźnik drogowy.

We wniosku należy podać okres, na który pragnie się uzyskać zezwolenie, liczbę wnioskowanych wypisów oraz liczbę pojazdów przypisanych do zezwolenia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach, Główny Inspektor Transportu Drogowego skontaktuje się z Tobą w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. Masz na to co najmniej 7 dni od otrzymania żądania.


Wniosek o wydanie licencji i zezwolenia na wykonywanie działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego musi zawierać:
 

 • Lista samochodów;

 • Dowód wpłaty;

 • Pełnomocnictwo do spraw administracyjnych;

 • Dowód wpłaty za pełnomocnictwo;

 • Zgłoszenie osoby kierującej transportem - zgodnie z art. 4 sek. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

 • Podstawowy certyfikat transportowy;

 • Wniosek o zatrudnienie kierowców;

 • Zaświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie;

 • Informacja z Krajowego Rejestru Przestępstw o ​​niekaralności za przestępstwa określone w art. 6 sek. 1 lit. oraz rozporządzenie (WE) 1071/2009 dotyczące transportu drogowego.

 

Dołącz licencję przewoźnika drogowego lub krajową licencję na transport drogowy.


Zaświadczenie o liczbie pojazdów składasz tylko wtedy, gdy zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego zostało wydane przez organ inny niż GITD (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta).

Jeżeli GITD udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności przewoźnika samochodowego, należy dołączyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego.


Możesz wypełnić wniosek na swoim komputerze i wydrukować.

2. Wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Główny Inspektor Transportu Drogowego po sprawdzeniu dokumentów wyda Ci licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu towaru oraz wypis z licencji na każdy pojazd. Dokumenty można odebrać osobiście lub zamówić dostawę kurierem za dodatkową opłatą.

 

Jeżeli reprezentuje Cię pełnomocnik, do wniosku dołącz pełnomocnictwo i potwierdzenie wpłaty w wysokości 17 zł.

 

UWAGA! Opłatę za pełnomocnictwo wnosi się na konto inne niż opłata za wydanie wypisów z licencji. Szczegóły można znaleźć na stronie GITD.

 

Jakie płatności muszę dokonać, aby otrzymać wymagane dokumenty?

Należy uiścić opłatę za licencję oraz opłatę za wypis z licencji w zależności od okresu ważności licencji:

 • do 5 lat - 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji.

 • od 5 lat do 10 lat - 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z pozwolenia


W przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu samochodowego należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 1.000 zł. Przelej opłatę na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu musisz podać numer NIP swojej firmy.

 

Jak długo będziesz czekać?

 

Około 2 miesiące (zostaniesz o tym poinformowany).

 

Jak złożyć odwołanie?

 

Jeśli GITD odmówi wydania licencji lub wypisu, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Złóż wniosek do GITD w ciągu 14 dni od otrzymania odmowy.

 

Warto wiedzieć!

 

Jako przedsiębiorca musisz dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, aby udowodnić, że masz zdolność finansową do rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego (dla całego taboru) - zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

• 9000 euro za pierwszy pojazd;

• 5000 euro za każdy dodatkowy samochód.

 

Zmiana danych.

 

Pamiętaj, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym jako przewoźnik drogowy masz obowiązek zawiadomić pisemnie lub elektronicznie organ, który udzielił Ci zezwolenia na wykonywanie działalności przewoźnika drogowego/licencję wspólnotową, o zmianie danych, o których mowa w art. 7а nie później niż 28 dni od dnia zmiany.

 

Działalność w formie spółki cywilnej.

 

W przypadku wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego w formie spółki cywilnej wszyscy jej wspólnicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) do wykonywania takiej działalności.

 

Źródło:

Biznes.gov.pl

bottom of page