top of page

Co to jest umowa o świadczenie usług?

Zawierając umowę o świadczenie usług na rok lub dłużej nie pobieramy opłat za usługę uzyskania międzynarodowej licencji przewoźnika! Musisz opłacić tylko ubezpieczenie i dokonać opłat urzędowych.

Co to jest umowa o świadczenie usług?

Księgowość

 • NIE prowadzimy pełnej księgowości;

 • Odbiór i pierwotna segregacja dokumentów wydatkowych (paragony, faktury) przed przekazaniem ich do księgowości;

 • Kontakt i korespondencja;

 • Wystawianie faktur (po uzgodnieniu);

Urząd Pracy

 • Korespondencja;

 • Uzyskanie zezwoleń na pracę dla kierowców i pracowników biurowych (dla cudzoziemców);

 • Inspekcje;

Urząd skarbowy

 • Uzyskanie CFR-1;

 • Korespondencja i kontakt;

 • Inspekcje;

Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspektorat Ochrony Środowiska).

 • Rejestr BDO potwierdzenie dostarczenia towaru sklasyfikowanego jako „odpad”;

 • Roczny raport;

Inspektorat Transportu (GiTD)

 • Kontakty, korespondencja;

 • Uzyskanie i zwrot opracowanych już jednorazowych zezwoleń na przewóz towarów, zarówno dwu, jak i trójstronnych;

 • Kary;

 • Zmiana danych;

 • Wprowadzanie nowo zakupionych samochodów do ewidencji do licencji oraz uzyskiwanie niezbędnych dokumentów z tym związanych;

 • Uzyskanie prawa jazdy, tzw. „Różowego papieru” - jest niezbędne każdemu kierowcy pracującemu w polskiej firmie transportowej;

Organizacja utrzymania taboru

 • Pilne naprawy w drodze;

 • Zaplanowane naprawy;

 • Przegląd techniczny (raz w roku) taboru;

 • Aprobata Techniczna ATP;

 • Aprobata Techniczna TDT;

 • Aprobata Techniczna FRC;

Negocjacje z kontrahentami i firmami spedycyjnymi

 • Umowy, spory sądowe;

Kupno i sprzedaż taboru

 • Negocjacje ze sprzedającym;

 • Negocjacje z kupującym;

 • Negocjacje z bankami i firmami leasingowymi;

 • Rejestracja w dziale rejestracji;

Kierowcy

 • Gromadzenie i wydawanie wszystkich niezbędnych dokumentów;

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały na podstawie pracy;

Zarządzający transportem

 • Osoba posiadająca certyfikat kompetencji jest wymagana zarówno w momencie uzyskania licencji, jak i na cały okres działalności firmy transportowej;

 • Zapewnienie pracownika z certyfikatem, opłacane poza umową ogólną i w zależności od liczby jednostek taboru;

Straż Graniczna

 • Kontakt i korespondencja;

 • Kary;

Służba Celna

 • SENT system. (Drogie wyroby akcyzowe) Transport towarów pod kontrolą celną;

 • Kontakt i korespondencja;

 • Kary;

Przedstawicielstwo w państwach UE i powiadamianie organów podatkowych UE o pracy kabotażowej na ich terytoriach lub tranzycie przez nie

 • Konieczność w wielu krajach Unii Europejskiej;

 • Karty paliwowe;

Drogi

 • Opłata za drogi;

 • Płatność tunelowa;

 • Opłata za pociągi;

 • Opłata za mosty;

ZUS

 • Kontakt i korespondencja;

GPS

 • Monitorowanie;

 • Odczytywanie danych samochodu i kierowcy;

Firmy ubezpieczeniowe.

 • Poszukiwanie najlepszych ofert;

 • Kontrola terminów płatności;

 • Powiadomienia o zdarzeniach ubezpieczeniowych;

 • Kontakty z komisarzami awaryjnymi;

 • Korespondencja;

 

Nie da się wymienić wszystkiego, są to główne codzienne zadania, jak również wiele innych procesów związanych z pełną działalnością firmy transportowej. Jeżeli właściciel firmy nie ma siedziby lub nie planuje jej mieć w Polsce, nie jest to przeszkodą w prowadzeniu działalności transportowej, opracowaliśmy wiele narzędzi do takiej pracy z pełną kontrolą i bezpieczeństwem dla właściciela firmy. W Internecie można znaleźć setki firm, które zajmują się rejestracją firm w Polsce i pomagają w uzyskaniu różnych rozwiązań i licencji, w tym w branży transportowej. Oczywiście możemy zapewnić Państwu taką usługę, tzn. uzyskać licencję, wręczyć ją Państwu i życzyć powodzenia. Ale oferujemy również inny poziom produktu, wsparcie techniczne dla Twojego biznesu transportowego. Podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem zdobytym w niekiedy trudnych okolicznościach. Zadzwoń do nas, aby uzyskać fachową pomoc.

bottom of page