top of page
  • Zdjęcie autoraTwój Truck

Zmiana prawa przewozowego - ważne informacje dla kierowców. Co się zmieni w działaniu?

W czasie pandemii w branży transportowej pojawia się coraz więcej innowacji, począwszy od Pakietu Mobilności, poprzez wprowadzenie systemu e-myta, aż po wprowadzenie skrzynki opłat. Pod koniec października 2021 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał dokument zapowiadający zmiany w szkoleniu kierowców i dokumentach kwalifikacji zawodowej.

Karta kwalifikacji kierowcy

Zgodnie z art. 39f projektu ustawy, dokumentem potwierdzającym otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej - będzie krajowe prawo jazdy z aktualnym kodem wpisu 95 (bez zmian) lub karta kwalifikacji kierowcy z aktualnym kodem wpisu 95.

Karta kwalifikacji kierowcy będzie wydawana tym, którzy nie mogą wpisać kodu 95 do prawa jazdy, czyli cudzoziemcom, którzy nie mieszkają w Polsce.

Nowy format kursów doskonalenia zawodowego

Nowością proponowaną w projekcie ustawy będzie możliwość prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Dla firm i kierowców jest to duża oszczędność czasu i pieniędzy, a rozwiązanie to jest również istotne z epidemiologicznego punktu widzenia.

Format szkolenia będzie obejmował: wykłady, seminaria, demonstracje, ćwiczenia i inne formy szkolenia stosowane w szkoleniu dorosłych lub ćwiczenia pod nadzorem trenera-nauczyciela. Wykłady będą prowadzone w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu pod nadzorem ośrodka szkoleniowego.

Projekt ustawy zmienia warunki i tryb szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących transport drogowy na stanowisku kierowcy, w celu zwiększenia efektywności tego szkolenia. Uproszczone i przejrzyste staną się również zasady przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, a po zmianach egzaminy będą przeprowadzane w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Profil kierowcy zawodowego

Obecnie kierowca posiada ważne prawo jazdy kategorii C lub D. Prawo jazdy kat. C lub D, który chce pracować jako kierowca zawodowy. D, który chce zdobyć zawód, udaje się do ośrodka szkolenia i uczestniczy w odpowiednim kursie kwalifikacji zawodowej lub szkoleniu okresowym, aby uzyskać kod 95 wpisany w kolumnie 12 prawa jazdy. Wkrótce jednak proces ten ulegnie znacznej zmianie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, przed przystąpieniem do szkolenia w ośrodku szkoleniowym należy podjąć następujące kroki:

  • Poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym

  • Uzyskanie zawodowego prawa jazdy

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 19 stycznia 2013 r., osoba zainteresowana udziałem w kursie prawa jazdy będzie musiała przed jego rozpoczęciem uzyskać tzw. profil kandydata na kierowcę (DDP).

Wkrótce zostanie wprowadzony system wymiany informacji na temat wydanych i cofniętych świadectw kwalifikacji kierowców.

11 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page