top of page
 • Zdjęcie autoraTwój Truck

Zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności transportowej w Polsce

Otwarcie firmy transportowej w Polsce to niewątpliwie dobry pomysł. Przedsiębiorcy chcący rozwijać się w tej dziedzinie powinni być świadomi wszystkich niuansów i wymogów - z pewnością nie da się ominąć papierkowej roboty. W tym artykule przedstawimy Ci listę pozwoleń i licencji wymaganych, aby Twój biznes działał zgodnie z prawem.

Niezbędne kroki do otwarcia firmy transportowej w Polsce

 • Rejestracja firmy.

W celu zarejestrowania firmy transportowej w Polsce należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Proces ten trwa do 14 dni. Dla obcokrajowca najlepszą formą rejestracji jest Spółka z o.o. Rejestracja odbywa się u notariusza lub zdalnie. Można również wykupić gotową firmę transportową, aby uniknąć wszelkich formalności.

 • Otwarcie rachunku bankowego.

Konieczne będzie uzyskanie konta podatnika VAT. Lepiej jest robić to w kilku walutach jednocześnie, aby zoptymalizować dokonywanie różnych płatności.

 • Zakup pojazdu i jego rejestracja.

Ten podpunkt jest dość ważny, ponieważ możesz spotkać się z odmową przyznania licencji z powodu braku pojazdu.

 • Uzyskanie licencji na przewozy krajowe i międzynarodowe.

Zajmie Ci to około 1-2 miesięcy. Należy przygotować i złożyć pakiet dokumentów:

 1. uiszczenie opłaty rejestracyjnej;

 2. Zatrudnienie zarządzającego transportem z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi;

 3. polisa ubezpieczeniowa;

 4. oświadczenie o parkowaniu.

Potrzebne będą również:

 • Rejestracja karty do odczytu cyfrowego.

 • Rejestracja pracowników firmy. Zatrudnianie kierowców, którzy posiadają badania lekarskie, orzeczenia o stanie zdrowia psychicznego, kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o delegacji za granicę.

 • Bezpośrednia organizacja działalności przewozowej.

Certyfikat kompetencji zawodowych i licencja transportowa

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który potwierdza niezbędne kwalifikacje i wiedzę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Można je uzyskać poprzez zdanie egzaminu, który jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną Instytutu Transportu Drogowego.

Do wniosku o wydanie licencji musi być dołączona kserokopia świadectwa oraz oświadczenie kierowcy, że będzie on rzeczywistym i stałym dysponentem pojazdu w firmie.

Licencja transportowa

Po zarejestrowaniu firmy należy uzyskać licencję przewoźnika lub licencję wspólnotową. Można je uzyskać dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Wymóg posiadania zezwolenia lub licencji dotyczy usług transportu drogowego wykonywanych pojazdami drogowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Nie wymaga się zezwolenia ani licencji na usługi świadczone przez pojazdy lub zespoły pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 tony.

Pozwolenie czy licencja?

Przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi transportu krajowego musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorca, który chce wykonywać przewozy międzynarodowe, musi posiadać licencję wspólnotową na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia lub licencji

Aby uzyskać licencję wspólnotową należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Aby uzyskać licencję wspólnotową należy złożyć wniosek do GITD:

 • wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy - LR1) - oryginał

 • wniosek użytkownika pojazdu - oryginał

 • certyfikat kompetencji zawodowych - kserokopia

 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową do prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (dla całego taboru)

 • wyciąg z rachunku - oryginał

 • oświadczenie kierowcy - oryginał

 • informacje z krajowego rejestru skazanych - oryginał

 • oświadczenie o niekaralności (it) przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z KRS / osoby kierującej pojazdem - oryginał

 • lista pojazdów (WPC) - oryginał

 • dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji przewoźnika drogowego - oryginał

 • dowód wniesienia opłat za wydanie licencji wspólnotowych oraz wyciągi z tych licencji

Koszt licencji transportowej w Polsce: do 5 lat - 900 EUR (4000 PLN), od 5 do 10 lat - 1800 EUR (8000 PLN).

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1.000 zł. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o udzielenie licencji na okres do 5 lat, musi wnieść opłatę w łącznej wysokości 5440 zł, opłatę za wydanie licencji (4000 zł) oraz opłatę za wydanie licencji (440 zł).

50 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page